İç Hastalıkları

Basilli Dizanteri nedir ? Nasıl bulaşır

hsgm resim 2Basilli Dizanteri;
Shigella türlerinin neden olduğu akut bir gastrointestinal
enfeksiyon tablosudur. Etken bakteri için doğadaki tek kaynağı
insan olduğundan dolayı, hastalık toplumda su kaynaklarının ve
gıdaların insan kaynaklı fekal kontaminasyonu (dışkı ile
kirlenme) sonucu yayılır.

Nasıl Bulaşır?

Çok az sayıda Shigella grubu bakterinin bulunması (yalnızca 10
bakteri) bile hastalığın görülmesine neden olabilir. Hastalık
etken olan bakteri ile kirlenmiş su ve besinler aracılığı ile
bulaşır. Temizlik koşullarının yetersiz olduğu, yeterli ve
güvenli kullanma suyunun bulunmadığı, ellerin yıkanmadığı
ortamlarda fekal-oral yoldan yayılma hızla meydana gelir.
Özellikle suya kanalizasyon karışması halinde su kaynaklı
salgınlar ortaya çıkar. Bulaşma kişiden kişiye de olabilir.
Hasta veya taşıyıcıdan dışkı-ağız yolu ile doğrudan veya
dolaylı olarak geçer.

Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın belirtilerinin başlaması genelde mikroorganizmanın
oral yolla (ağız yoluyla) alınmasından 2-4 gün sonra başlar,
ancak bir haftaya kadar da uzayabilmektedir. Hastalık genelde
birkaç gün sürmekle birlikte bazı zamanlarda haftalarca da
sürebilir. Shigella; bağırsak mukozasını tahriş ederek ishale
neden olaktadır. Baş ağrısı, bulantı-kusma, hızla 38°C ve
üstüne yükselen ateş, kramp tarzı karın ağrısı, tenesmus
(dışkılama hissi olup gerçekte dışkı olmaması)  ile
birlikte başlayan kanlı ishal yakınmaları olur. Dışkıda kan,
mukus veya irin bulunabilir. Ancak vakaların üçte birinde
sadece sulu dışkı olabilir. Ender vakalarda (küçük çocuklar)
havale görülebilir. Hastalığın iyileşme süreci 4-7 gün sürer.

Tanısı nasıl konur?

Shigellaların neden olduğu klinik tablo başta amipli dizanteri
olmak üzere diğer dizanteri benzeri tablolardan ayırt
edilemediğinden dolayı, tanı laboratuvar incelemesine dayanır.
Özellikle tedavinin yönlendirilmesinde (antibiyotik veya
antiparaziter ilaç uygulaması ayrımı için) laboratuvar sonucu
kritik önem taşır. Klinik bulguların yanı sıra hastadan alınan
dışkı numunelerinden yapılan kültürde etken üretilmesi ile tanı
konur.  Ayrıca Antibiyotik direnci de araştırılmalıdır.

Tedavisi Nasıldır?

Uygun antibiyotik ve sıvı-elektrolit desteği yanında sindirimi
kolay besinler ve bol su verilmelidir.

Hasta kişilerin en kısa zaman da hekime başvurmaları gerekir.

Korunma Yolları Nelerdir?

Hastalığın aşısı yoktur.

İçme ve kullanma sularının kontrolü, yaşam koşullarının hijyen
şartlarına uygun hale getirilmesi ve hijyen kurallarına dikkat
edilmesi temel korunma önlemleridir.

Gelişmiş bir kanalizasyon sisteminin bulunmadığı ve güvenli
içme suyunun sağlanamadığı koşullarda, hastalığın toplumda
yayılımının önlenmesi pratik olarak mümkün değildir. Bu nedenle
ulusal halk sağlığı stratejileri arasında kanalizasyon
sistemlerinin iyileştirilmesi, su ve gıda hijyeninin
sağlanması, halkın eğitimi ve antibiyotik kullanımı konularının
işlenmesi yer almalıdır.

Yaygın olarak kullanılan bir aşısı yoktur.

Hastalık toplumda su kaynaklarının ve gıdaların insan kaynaklı
fekal kontaminasyonu (dışkı ile kirlenme) sonucu yayılır ve bu
bölgelerde yaşayan insanlar risk altındadır.

Kimler Riskli Gruptadır?

Hastalık toplumda su kaynaklarının ve gıdaların insan kaynaklı
fekal kontaminasyonu (dışkı ile kirlenme) sonucu yayılır ve bu
bölgelerde yaşayan insanlar en fazla etkilenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir