Çocuk Hastalıkları

Çocuk Allerjisi nedir?Tedavi yöntemleri nelerdir?

Alerji, alerjen denilen normalde zararsız olan maddelere
karşı bağışıklık sisteminin gösterdiği aşırı duyarlılık
reaksiyonlarıdır.  Başlıca alerjenler ev tozu akarları,
polenler, küf mantarları, hayvan tüy ve epitelleri, besinler
ve böcek zehirleridir. Alerjik hastalıklarda genellikle üst
ya da alt solunum yolları, göz, deri ve sindirim sistemi
etkilenir. İlgili hastanelerin Bölümü’nde
çocukluk çağında görülen astım, reaktif hava yolu
hastalıkları, saman nezlesi (alerjik rinit ve alerjik
rinokonunktivit), atopik dermatit (egzama), ürtiker
(kurdeşen), besin alerjileri ve anafilaksinin tanısı ve
tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Alerjik hastalıklar sadece bir organ sisteminin rahatsızlığı
değildir. Alerjik hastalıklar bir bütün içerisinde
değerlendirilmeli, tedavi planlanması sadece günü kurtarıcı
değil uzun vadeli olarak yapılmalıdır.

Alerjik şikayetleri bulunan alerjik çocukların mutlaka bir
çocuk alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi, takip ve
tedavi edilmesi alerjik hastalıkların ileriki yıllardaki
seyrini etkilemektedir. Hastanın değerlendirilmesi sonrasında
tanıya yönelik olarak laboratuvar testleri ya da alerji deri
testleri uygulanmakta ve alerjik hastalıklara neden olan
sorumlu alerjen tespit edilerek uygun öneriler yapılmaktadır.
Ayrıca hastalara gerekli tıbbi tedavileri düzenlenmektedir.
Bunlara ek olarak hastanın takip sürecinde uygun hasta
grubuna alerjen immünoterapisi (alerjen aşısı) uygulanabilir.

Oluşabilecek Hastalıklar:

Astım: Tekrarlayan öksürük, hışıltı ve nefes
darlığı atakları ile seyreden çocukluk çağının en sık görülen
kronik solunum yolu rahatsızlığıdır. Alerjen duyarlılığı
astım gelişimindeki en önemli uyarandır. Bunun yanı sıra
solunum yolu enfeksiyonları, çevresel hava kirliliği gibi
faktörler astımın kontrolünü güçleştirmektedir. Astım tanı ve
tedavisinde sorumlu alerjenin tespitine yönelik olarak
yukarıda bahsi geçen testlerin yanı sıra solunum fonksiyon
testleri de uygulanmakta, hastanın uzun dönem tedavisi
planlanmaktadır.

Alerjik rinit (Saman nezlesi): Burun
tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı, hapşırık, gözlerde
sulanma ile klinik bulgu veren alerjik rinit sık görülen
çocukluk çağı hastalıklarından biridir. Tüm yıl boyunca
gözlemlenebileceği gibi mevsimsel olarak özellikle ilkbahar
aylarında artabilmektedir. Alerjik riniti olan çocukların
hayat kalitesi, uyku düzeni, okul başarısı olumsuz
etkilenebilir. Alerjik rinit hastalığında; geniz etinde
büyüme, orta kulakta sıvı birikimi, orta kulak iltihabı
gelişimi, sinüzit gelişimi sık görülebilir. Alerjik rinit göz
ardı edilmemesi gereken önemli bir sağlık problemidir.

Atopik dermatit (Egzama): Bebeklik egzaması
olarak da adlandırılan atopik dermatit özellikle süt
çocukluğu döneminde ciltte kuruluk, yanaklarda, kol ve
bacaklarda, gövdede egzamatöz deri lezyonları ve kaşıntı ile
karakterizedir. Özellikle ek gıdalara geçiş sırasında besin
duyarlılıkları atopik dermatit lezyonlarının alevlenmelerine
neden olmaktadır. Atopik dermatiti olan çocuklar ileriki
yaşlarda diğer alerjik hastalıkların gelişimi açısından
mutlaka takip altında olmalılardır.

Besin alerjileri: Besin alerjileri en sık ek
gıdalara geçilen süt çocukluğu dönemi sırasında gözlemlenir.
Besin duyarlılıkları toplumsal diyet alışkanlıkları ve yaşa
bağımlı olarak farklıklar gösterebilmekle beraber inek sütü,
yumurta, kuruyemişler, tahıllar ve balık en sık besin
alerjisi nedenleridir.

Ürtiker: Alerjenle temas sonrası cildin üst
tabakalarında yüzeyden kabarık, oldukça kaşıntılı deri
lezyonları ile karakterize cilt bulgularıdır. Halk arasında
kurdeşen olarak da tanımlanır. Ürtikere bazen anjioödem
denilen cildin alt tabakalarının ödemi ile karakterize
şişlikler de eşlik eder. Akut ürtiker ataklarından
alerjenlere maruziyetin yanı sıra enfeksiyonlar da önemli rol
oynar.

Anafilaksi: Birden fazla sistemin
etkilendiği yaygın alerjik reaksiyon tipidir.  Bazı
tablolarda hayatı tehdit edici boyutta olabilir ve hızlı
tedavisi gereklidir. Anafilaksi en sıklıkla besin alerjenleri
ile temas sonrası, böcek sokmaları ve ilaç alerjileri
sonrasında görülür. Anafilaksi oluşumunu engellemeye yönelik
olarak gerekli önlemlerin alınması, ebeveynlerin eğitimi ve
acil tedavi planlanmasının yapılması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir