İlk Yardım

KANAMALAR VE İLK YARDIM

Yaşamsal fonksiyonlar için gerekli enerji, kan dolaşımı ile
doku ve hücrelere besin ve oksijen ulaştırılması ile sağlanır.

Damar içinde dolaşan kanın herhangi bir nedenle damar
dışına çıkmasına KANAMA

denir. Sağlıklı ve yetişkin 70 kg. ağırlığındaki bir
kişide ortalama 5 – 6 litre kan vardır

(vücut ağırlığının 1/13 kadar). Bunun % 20’ sinin
aniden kaybı yaşamı

tehlikeye sokar, 1/3 kaybı ölümle
sonuçlanabilir.

Bu nedenle kanamalarda doğru ve bilinçli ilk yardım uygulamak,
kanamaları durdurmak oldukça önemlidir.

Kanamaların Nedenleri

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına(vücudun
içine veya dışına doğru) doğru akmasıdır. Kanamanın
ciddiyeti  şunlara  bağlıdır:Kanamanın hızına,Vücutta
kanın aktığı bölgeye,Kanama miktarına,Kişinin fiziksel durumu
ve yaşına.

Kanamaların Sınıflandırılması

Bölgelerine Göre Kanamalar

 • Dış kanamalar: Kanama yaradan vücut dışına
  doğru olur.
 • İç kanamalar: Kanama vücut içine olduğu için
  gözle görülemez.
 • Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak,
  burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalardır.

Kanama arter, ven ya da kılcal damar kanaması
olabilir.

Arter(atardamar) kanamaları kalp atımları ile uyumlu
olarak kesik kesikakar ve açık renklidir. Ven (toplardamar)
kanamaları ise koyu renkli ve sızıntı şeklindedir. Kılcal damar
kanaması küçük kabarcıklar şeklindedir.

Kanamanın değerlendirilmesinde, şok belirtilerinin
izlenmesi çok önemlidir
.(2)

Damarlara Göre Kanama Çeşitleri:

 • Atardamar Kanaması Arter kanamaları kalp
  atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık
  renklidir.
 • Toplardamar Kanaması. Ven kanamaları koyu
  renkli ve sızıntı şeklindedir.
 • Kılcal damar Kanaması Kılcal damar kanaması
  küçük kabarcıklar

Kanamalarda İlk Yardım

Dış kanamalarda ilkyardım:

 • Hasta/yaralının durumu değerlendirilir
  (ABC),
 • Tıbbi yardım istenir (112),
 • Yara ya da kanama değerlendirilir,
 • Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır,
 • Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır,
 • Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır,
 • Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır,
 • Kanayan bölge yukarı kaldırılır,
 • Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı
  varsa, yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, uzuv kopması
  varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli
  olmuyorsa turnike uygulanır,
 • Şok pozisyonu verilir,
 • Sık aralıklarla (2-3dakikada bir) yaşam bulguları
  değerlendirilir,
 • Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta/yaralının üstü
  örtülür,
 • Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (turnike uygulaması
  gibi) hasta/yaralının üzerine yazılır ve hızla sevk edilir

Vücutta Basınç Uygulaması
Noktaları   

Atardamar kanamalarında kan basınç ile fışkırır tarzda olur. Bu
nedenle, kısa zamanda çok kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda
asıl yapılması gereken, kanayan yer üzerine veya kanayan yere
yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır.
Vücutta bu amaç için belirlenmiş baskı noktaları şunlardır:

1-Boyun
: Boyun atardamarı (şah damarı) baskı yer

2-Köprücük kemiği üzeri   : Kol atardamarı baskı
yeri

3-Koltukaltı                           :
Kol atardamarı baskı yeri

4-Kolun üst bölümü   : Kol atardamarı baskı yeri

5-Kasık
: Bacak atardamarı baskı yeri

6-Uyluk
: Bacak atardamarı baskı yeri

Turnike uygulaması

DİKKAT!!!

 • Sadece tek kemikli bölgeye uygulanır.
 • Turnikebağı en az 8 cm genişliğinde esnemeyen
  malzemeden  olmalı.
 • Tel, lastik, ip vs. kesinlikle kullanmayın.
 • Sadece organ kopmalarında ve diğer yöntemler ile
  durdurulamayan     kanamalarda uygulayın

 Uygulama Süresi

En fazla 2 saat uygulanır.

Uygulama süresince ilk bir saatte 20 dakikada bir 5-10 saniye,
ikinci bir saatte ise 10 dakikada bir gevşeterek turnikenin alt
kısmındaki hücrelerin kanlanmasını sağlayın

İç Kanamalarda ilk Yardım

 • İç kanamalar, şiddetli travma, darbe, kırık, silahla
  yaralanma nedeniyle     oluşabilir.
 • Hasta/yaralıda şok belirtileri vardır.
 • Hasta/yaralının bilinci ve ABC si değerlendirilir,
 • Üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır,
 • tıbbi yardım istenir (112),
 • Asla yiyecek ve içecek verilmez,
 • Hareket ettirilmez (özellikle kırık varsa),
 • Yaşamsal bulguları incelenir,
 • Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır

Burun Kanaması

Nedenleri

• Kafatası kırığı,

• Yüz travmaları

• Sinüzit,

• Burun enfeksiyonu ve burun anomalisi,

• Kan basıncı yüksekliği,

• Kan hastalıkları sonucu görülebilmektedir.

İlk Yardım

• Kişi dik oturtulur, başı öne eğilir ve burun kanatlarından
iki parmakla bastırılır

(5-10 dakika).

• Burna, alına ve enseye soğuk ıslak bez konularak lokal
soğutma ile kanama kontrol

altına alınabilir.

• Kişi sakinleştirilir.

• Kanama fışkırır şekilde ise veya bası sonucunda durmamışsa ya
da sık sık tekrarlıyorsa,

sağlık kuruluşuna götürülür.

Kulak Kanaması

Nedenleri:

• Kulağa gelen darbeler

• Kafatası kırıkları

• Orta kulak enfeksiyonu

• Kulağa yabancı cisim kaçması

Kulak Kanamalarında İlk Yardım

 • Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir,
 • Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir,
 • Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapanır,
 • Bilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır,
  bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
 • kulak kanaması, kan kusma, anüs, üreme organlarından gelen
  kanamalarda hasta/yaralı kanama örnekleri ile uzman bir doktora
  sevk edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir