Çeşitli Hastalıklar

Rota Virüs nedir ? Nasıl bulaşır

hsgm resim 1Rota virüsü
enfeksiyonu ilk 4 – 5 yaştaki çocuklarda akut başlangıçlı
ishalin en sık görülen etkenlerindendir.

Nasıl Bulaşır?

Rota virüsler ishalin ortaya çıkmasından önceki günlerde de
dışkıda bol miktarda bulunur. Bulaşma; dışkı ile kontamine
(bulaşık) su ve gıdalarla olur. Özellikle kreş, bakımevleri ve
çocuk hastanelerinde salgınlar görülebilir. Aile içi yayılım
sıktır.

Hastalık en çok 4-5 yaş arası kreş, bakımevinde kalan çocukları
etkilemektedir.

Belirtileri Nelerdir?

Başlıca belirtileri genellikle 48 saatten az süren kuluçka
dönemini izleyen ateş, kusma ile başlar. Sık, sulu, özellikle
çok kötü kokulu kansız ishal belirtilere eklenir. İshal 5 – 7
gün sürebilir. Özellikle süt çocuklarında kusma, ishal
nedeniyle dehidratasyon gelişebilir. Bağışıklık sistemi
yetersiz olan hastalarda hastalık daha uzun ve ağır seyir
gösterir.

Tanısı Nasıl Konur?

Rotavirüs enfeksiyonunda hastalığın diğer patojenlere bağlı
ishallerden klinik olarak ayrılması mümkün olmadığı için tanı
mikrobiyolojik inceleme ile konabilir. Ancak vakalarda standart
yaklaşım rehidratasyon ve destekleyici tedavi olduğu için ve
tanı bu tedaviyi değiştirmeyeceği için mikrobiyolojik tanı çoğu
durumda gerekli değildir.

Laboratuvar tanısı esasen güvenilir bir sürveyans için gerekir.
Bütün vakaların değil, ama epidemiyolojik veri toplamak için
yeterli sayıda vakanın tanısı hedeflenebilir. Ayrıca uzamış
ishalli komplike vakalarda ve immün sistem yetmezliği olan
konaklarda ayırıcı tanı için laboratuvar doğrulaması amacıyla
test edilebilir. Tanı klinikte gereksiz antibiyotik
tedavilerinin kullanımını da önlemektedir.

Rotavirüs ishalli çocukların dışkısı ile yüksek miktarlarda
atıldığından tanı için dışkı örneği tercih edilir. Tanıda
öncelikle başvurulan yöntemler antijenik yapıları saptamaya
dayalı testlerdir

Tedavisi Nasıldır?

Tedavide başlıca amaç; kusma, ishale bağlı ortaya çıkabilecek
dehidratasyonun önlenmesidir. Beslenme devam ettirilmelidir,
mümkünse sık aralarla azar azar beslenme yapılmalıdır. Az yağlı
gıdalar tercih edilmeli, özellikle anne sütü ile beslenme
kesilmemelidir. Yenidoğan bebekler ve 3 ayın altındaki çocuklar
anneden geçen antikorlar aracılığı ile enfeksiyondan
korunurlar, hastalığı daha hafif geçirebilirler.

Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime
başvurmaları gerekmektedir.

Korunma Yolları Nelerdir?

Genel hijyen önlemleri bulaşmayı azaltır. El yıkama, enfekte
vakaların izolasyonu, hastanelerde hastane kaynaklı ishali
önlemede yardımcıdır. Virüs yakınmaların ortaya çıkışından 10 –
12 gün sonrasına kadar dışkı ile atılmaktadır.

Rota virüse karşı aşı uygulanmaktadır. İdeal aşılama 2. ay ile
3. ayda başlamalıdır.

Kimler Riskli Gruptadır?

Hastalık açısından kreşe veya bakımevine giden çocuklar ile
çocuk hastanesinde tedavi gören çocuk hastalar risk
grubundadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir