Kadın Hastalıkları

Sancılı Adet Görme


Sancılı adet görme, dismenore, adet sancısıAdet
kanaması sırasında ağrı hissedilmesine
“dismenore” denmektedir.

Adet sancısı alt karın bölgesine lokalize olup, bele, sırta ve
bacaklara da yayılabilir.

Ağrı genellikle adet başlamadan bir gün önce başlar.
Adetin özellikle ilk günü çok şiddetlidir ve en çok 2-3 gün
sürer.

Adet sancısı olan kadınlarda aynı zamanda bulantı, baş ağrısı,
kabızlık veya ishal gibi yakınmalar da izlenebilir.

Adet Sancısı (Dismenore) Türleri
Adet sancısına neden olabilecek altta yatan herhangi bir
hastalık saptanmaz ise bu duruma “primer
dismenore”
denmektedir.  Genellikle ilk adet
kanamalarından itibaren olan dismenore türüdür.

“Sekonder dismenore” terimi ise adet sancısına
neden olan altta yatan başka bir hastalık varlığında kullanılır
ve sonradan kazanılmış bir problemdir.

Primer dismenore toplumdaki kadınların yaklaşık olarak
% 50’sini etkilemektedir.  Genellikle
adolesan dönemiyle birlikte başlar ve ilerleyen yaşla birlikte
veya gebeliklerden sonra şiddetini azaltır.

Sekonder dismenore ise daha nadir görülür ve başlangıçta yokken
ilerleyen yaşla herhangi bir dönemde başlayabilir.

Adet Sancısı Neden Olur?
Adet döneminde oluşan sancının nedeni adet kanının dışarı
atılması için oluşan rahimdeki kasılmalar ve rahimdeki
dolaşımın azalmasıdır. Bu dönemde rahim içinden salgılanan
“prostaglandin” adı verilen maddeler sinir uçlarını uyararak
ağrı hissedilmesine sebep olmaktadır. Prostaglandinler
vucüdumuzdaki pek çok dokuda bulunan ağrı maddeleridir.

Bazı kişilerde adet sancıları ile birlikte bulantı kusmalar da
tabloya eklenebilir. Bulantı ve kusmalar da postaglandinlerin
etkileri ile oluşmaktadır ve dismenorenin şiddetli olduğunu
göstermektedir.

Genel olarak yumurtlamanın olduğu adet sikluslarında sancılı
adet görülür.  Yani adet döneminde bir miktar dahi olsa
sancı olması oldukça normaldir ve kadının o adette
yumurtladığının göstergesidir. Ancak bu ağrı bazen kadının
yaşam kalitesini bile etkileyebilir.

Bazı durumlarda rahimdeki kanın dışarı atılırken geçtiği
servikal kanal normalden daha dar olabilir veya rahim ters
pozisyonda (retrovert) olup kan kolayca boşalamaz. Bu
durumlarda rahmin kasılarak kanı dışarıya atmaya çalışması
ağrıya neden olmaktadır.

Sekonder dismenore ise masum bir hastalık değildir. Genellikle
üreme organlarını içine alan bir hastalığın
göstergesidir.  Özellikle “endometriozis”
denilen hastalıkta belirgin olarak adet sancısı vardır ve bu
ileri yaşlarda ortaya çıkmıştır.

Sekonder (ikincil) dismenorenin diğer nedenleri olarak;
adenomiyozis, myomlar, uterus, tüplerin iltihabi hastalığı
(PID) ve spiral kullanımı sayılabilir.  Ayrıca rahim
ağzındaki (serviks) “servisit” adı verilen enfeksiyonlar
ve geçirilmiş kürtajlara bağlı daralmalar da adet kanının
dışarıya boşalmasını engelleyerek dismenore şikayetine yol
açabilir.

Adette Sancı Nasıl Tanı Alır?
Adet sancılarının tanısı, hastanın şikayeti ile kolayca
konabilir.  Ancak şikayetin herhangi bir nedene bağlı olup
olmadığı bir muayene ve ultrason tetkiki ile incelenmelidir.
Gerekirse bazı kan ve hormon testleri istenebilir.

Hem tanı hem de tedavi amacıyla özellikle ilaç tedavisine
dirençli durumlarda teşhis ve tedavi amaçlı laparoskopi
ameliyatı yapılabilir.

Adet sancısı tedavisi
Primer dismenore tedavisinde non-steroid anti
inflamatuar (NSAİ)
grubuna giren ağrı kesiciler
oldukça etkilidir.

Bu ağrı kesicilerin kullanımına adet başlamadan bir gün önce
başlandığında etkileri daha da belirginleşir.

Non steroid anti-inflamatuar ilaçlar dokuda üretilen
prostaglandinlerin üretimlerini engelleyerek kişilerin ağrı ve
bulantı şikayetlerini azaltmakta veya tamamen geçirmektedirler.

Ağrı kesicilere rağmen ağrı kesilmemişse uygun kişilerde
doğum kontrol hapları kullanılabilir.
Doğum kontrol hapları ile yumurtlama
(ovulasyon) baskılanarak genelde etkili bir şekilde
tedavi sağlanabilir.

Sekonder dismenorede (belli bir nedene bağlı sancılı adet
görmede) ise tedavi nedene yönelik olmalıdır.

Sekonder (ikincil) dismenore sebebi olabilecek myom,
endometriosis, polip, spiral kullanımı, endometrit

veya servisit gibi nedenlerin varlığı
aydınlatılmalıdır.

Tüm bu tedavilere rağmen ağrı yine de kesilmemişse veya
sekonder dismenore varsa altta yatan hastalığı saptamak
gereklidir.  Bu amaçla laparoskopi uygulanarak karın içi
organlar izlenebilir ve bu sırada bir takım cerrahi
işlemlerle şikayetler giderilebilir.

Sancılı adet görme tedavisi için uygulanan diğer
yöntemler, alternatif çözümler 

Kliniğimizde sancılı adet görme sorunu yaşayan kadınlarda
genital radyofrekans tedavileri de
uygulanabilmektedir. Bu uygulamalarda karın içi ısı artışına
bağlı olarak kan dolaşımı düzene girmekte ve hızlı bir düzelme
sağlanmaktadır.

Diğer bir uygulama ise Nöral terapi tedavisidir.
Nöralterapide cilt altına verilen lokal anestezikler ile otonom
sinir sistemi uyarılarak hızlı bir değişim gerçekleşmektedir.
Nöral terapi kronik pelvik ağrı ve endometriosis için de
uygulanabilmektedir.

Kliniğimizde sancılı adet görme için kullanılan alternatif
yöntemlerden birisi de Akupunktur tedavileridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir