İlk Yardım

SOLUNUM YOLU TIKANIKLIKLARI ve İLK YARDIM

Solunum Sistemi;

 • Vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre
  ve dokuların oksijenlenmesini sağlar.
 • Solunum sistemi şu organlardan oluşur;

• Ağız ve burun,

• Solunum yolları,

• Akciğerler.

Solunum Yolu Tıkanıklıklarının Nedenler:

-yabancı cisimler,

-bilinçsizlik nedeniyle ile dil,

-kan,kusmak

-takma dişler

-yiyecekler

-suda boğulmalar

-böcek sokmaları ve ilaç
alerjileri vb.

Hava Yolu Tıkanıklığı Nedir?

 • Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın
  geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır.
 • Tıkanma tam tıkanma ya da kısmi tıkanma şeklinde olabilir.

Tam Tıkanma Belirtileri:

 • Nefes alamaz.
 • Acı çeker, ellerini boynuna götürür.
 • Konuşamaz.
 • Rengi morarmıştır.

Bu durumda Heimlich Manevrası (karına bası
uygulama) yapılır.

Kısmi Tıkanma Belirtileri

 • Öksürür,
 • Nefes alabilir,
 • Konuşabilir,
 • Bu durumda hastaya dokunulmaz, arkasında durulur, öksürmeye
  teşvik edilir, öncelikle bulunduğu pozisyonda bırakılır,
 • Solunum ve öksürük zayıflıyorsa ya da kaybolursa ve morarma
  saptanırsa derhal girişimde bulunulmalıdır,
 • Belirgin bir yabancı cisim, yerinden çıkmış veya gevşemiş
  takma dişleri varsa bunlar yerinden çıkarılır,
 • Eğer yabancı cisim görülemiyorsa ve hastanın durumu kötüye
  gidiyorsa tam tıkanmada anlatılan uygulamalara başlanır.

Bilinci Yerinde Olan (bilinci açık) Kişilerde Heimlich
Manevrası

 • Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.
 • Hastanın yanında veya arkasında durulur.
 • Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır.
 • Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına (kürek kemikleri
  arasına) süpürür tarzda vurulur.
 • Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem
  durdurulur.
 • Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich Manevrası yapılır.
 • Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır.
 • Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği
  altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.
 • Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.
 • Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
 • Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar
  tekrarlanır.
 • Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur.
 • Bu işlemler 5’er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak
  tekrarlanır.
 • Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır.
 • Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir.
 • Tıbbi yardım istenir (112).
 • Temel yaşam desteği uygulanır.

Bebeklerde ve Çocuklarda Heimlich Manevrası

1.Bebeği sağ kolunuzun üstüne yüzükoyun
yatırın başını aşağıya yönlendirin, sonra sırtının tam ortasına
peşpeşe 5 kez vurun.

2.Bu kez bebeği sol kolunuzun üstüne sırt üstü
yatacak şekilde çevirin.

3. Sağ elinizin 2 parmağı ile göğüs kemiğinin
ortasına 5 kez baskı uygulayın.

4. Bebek nefes almaya başlayana kadar ve cismi
dışarı atana kadar sırtına vurun ve göğüs bası işlemine devam
edin!

Bilincini Kaybetmiş(bilinci kapalı) Kişilerde Heimlich
Manevrası

 • Hasta yere yatırılır, yan pozisyonda sırtına 5 kez vurulur.
 • Tıkanma açılmadığı takdirde hasta düz bir zeminde başı yana
  çevrilir.
 • Hastanın bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur.
 • Bir elin topuğunu göbek ile göğüs kemiği arasına
  yerleştirilir, diğer el üzerine konur.
 • Göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı
  uygulanır.
 • Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir.
 • İşleme yabancı cisim çıkıncaya kadar devam edilir.
 • Tıbbi yardım istenir (112).
 • Bu hareketi 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar ya da
  yardım gelinceye kadar devam edilir.
 • Bu tür olgularda havayolu tıkanıklığından
  şüphelenildiğinde, ilkyardımcılar Temel Yaşam Desteği
  uygulamalarını yapacaklardır.
 • Kurtarıcı nefes verildikten sonra hava gitmiyorsa
  tıkanıklık olduğu düşünülür, ilkyardımcı ağız içinde yabancı
  cisim olup olmadığını kontrol etmeli, yabancı cisim görüyorsa
  çıkarmalıdır.

Boğulma nedir?

 • Boğulma, vücuttaki dokulara yeterli oksijenin gitmemesi
  sonucu, dokularda bozulma meydana gelmesidir.

Boğulma Nedenleri Nelerdir?

 • Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kayması
 • Nefes borusuna sıvı dolması
 • Nefes borusuna yabancı cisim kaçması
 • Asılma
 • Akciğerlerin zedelenmesi
 • Gazla zehirlenme
 • Suda boğulma

Boğulmalarda genel belirtileri nelerdir?

Nefes almada güçlük

Gürültülü, hızlı ve derin
solunum

Ağızda balgam toplanması
ve köpüklenme

Yüzde, dudaklarda ve
tırnaklarda morarma

Genel sıkıntı hâli,
cevaplarda isabetsizlik ve kararsızlık

Bayılma

Boğulmalarda genel ilk yardım işlemleri ne olmalıdır?

Boğulma nedeni ortadan
kaldırılır.

Bilinç kontrolü yapılır.

Hastanın yaşamsal
bulguları değerlendirilir (ABC).

Temel yaşam desteği
sağlanır.

Derhal tıbbi yardım
istenir (112).

Yaşam bulguları izlenir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir